Wim Botha

Solipsis III (2011)

Med skönhetens och hantverkets principer som förförisk slöja skapar wim botha en miljö där föremål och idéer kan ändra natur och bli komplicerade och otydliga. Det är en process där väletablerade format som den traditionella porträttbysten eller krucifixet presenteras på ett sätt som är både bekant och orimligt och ibland löper amok med formatens normala betydelse och avsikt. Koncept och betydelser blir förändringsbara och leder till ett verkligt nytänkande kring vad de etablerade formaten kan beteckna. hans vajerupphängda installationer som fyller hela salen skapar miljöer som är både konkreta och eteriska och förvandlas till flyktiga, metafysiska rum där föremål kan leva som idéer.

Bothas installationer är utskurna i polystyren och har sitt ursprung i en längtan efter att kunna skapa storskaliga skulpturala verk på ett sätt som tillåter spontanitet, improvisation och slump. han vill utforska förhållandet mellan kontroll och tillfällighet som är i det närmaste omöjligt med traditionella skulpturmaterial. botha skär fram sina verk med hjälp av en frigolitsåg och beskriver processen som att måla under tyg, eftersom form och avtryck blir synliga först när snittet är gjort och det bortskurna materialet avlägsnas. På så vis utvecklar sig installationen utan förutbestämd avsikt och betydelsen uppstår när förhållandena mellan formerna sammanfogas i processen. De flytande, föränderliga ytorna som skapas genom denna arbetsmetod ger upphov till flödande former som tycks utomjordiska och abstrakta, ungefär som om de föreställer luften kring föremålen snarar än deras konkreta form. De vitskimrande föremålen presenteras på grova furuställningar som fungerar som primitiva stativ eller stöd och påminner om teaterrekvisita och kanske anspelar på de underliggande strukturer som upprätthåller vår varseblivningsbaserade verklighet. Löst arrangerade lysrörskonstruktioner förvandlas till en osynlig krafts skapar- eller energiprincip och lyser upp de glimmande formerna som en antydan om ett annorlunda maktsystem. motivet är monumentalt till skala och innehållet och bildspråket är ofta våldsamt och dynamiskt – men i slutänden liknar hela installationen en drömsyn, ett metafysiskt rum eller alternativ till den binära verklighet som anger ramarna för vår existens. Och den kan tillfälligt rubba vår syn på världen.

Biografi

Född 1974 i Sydafrika, bor och verkar i Sydafrika. Wim Botha studerade på University of Pretoria. Grupputställningar där han medverkat på senaste tiden är till exempel: Die 11. Triennale für Kleinplastik i Fellbach (2010); Peekaboo – Current South Africa på Konstmuseet Tennispalatset, Helsingfors (2010); Cape ‘07 i Kapstaden (2007); Olvida Quien Soy – Erase me from who I am på Centro Atlantico de Arte Moderno i Las Palmas de Gran Canaria (2006); och sjunde upplagan av Dak’Art, Dakarbiennalen (2006).

Photo: Hendrik Zeitler