Anna Sandgren

Mellan två eller flera poler (2011)

Jag är intresserad av mänskliga beteenden, av hur maktrelationer i samhället relaterar till identitetsfrågor och hur dessa formar hur vi förhåller oss till varandra på ett personligt plan såväl som ett kollektiv. jag är intresserad av representation, av skapandet av identiteter, av intersektionerna i maktstrukturer och av hur språk används för att upprätthålla status quo. Jag tänker även på förmågan att ändras och förändra, möjligheterna till rörelse och hur visualisering av möjliga mål kan användas som ett verktyg i processen. Jag är intresserad av de val vi gör och vad som leder oss fram till dem.

Mitt arbete är researchbaserat och ofta platsspecifikt. Jag är intresserad av skärningspunkterna mellan maktstrukturer i samhället och jag använder mig av de komplexa erfarenheterna av att vara internationellt adopterad, kvinna med mörkare hudfärg, uppvuxen på den svenska landsbygden i en traditionell jordbrukarfamilj med blandade etniciteter som utgångspunkt och synvinkel.

Jag har en bakgrund inom måleri och leker ofta med designelement i slutförandet av mina installationer som består av ett samspel mellan form och teoretisk diskussion. Jag ser min konst som ett sätt att föra en dialog och jag använder den i mitt sökande efter kunskap och förståelse för de miljöer jag vistas i.

Med verket Mellan två eller flera poler (2011) ämnar jag undersöka relationen mellan plats och människa.

relationer / konstruktioner / platser / människor / imaginationer / visualisationer / kommunikationen och rummen där emellan.

Mina tankar rör sig kring speglingar, återspeglingar, reflektioner. Hur vi som barn läser vuxnas agerande och apar efter. Härmar. Barnlek och samhällsnormer. Stadsbilden som en spegel. Hur våra omgivningar påverkar oss och hur vi identifierar oss med våra omgivningar.

Är det vi människor som skapar en plats? Eller platsen som skapar oss? Vad sker när marknadskrafter tar över stadsrummet? Verket börjar som en viskande dialog för att så småningom sprida sig som ringar på vattnet.

Biografi

Född 1979 i Sri Lanka, bor och verkar i Sverige och USA. Anna Sandgren tog sin examen från Konsthögskolan i Malmö 2008 och har därefter haft en rad utställningar runt om i Sverige och New York. 2011 avslutade Sandgren studier vid Whitney Museum Independent Study Program, New York.

 

Photo: Hendrik Zeitler