Chimurenga

The Chimurenga Chronicle (2011)

Chimurenga chronicle

Unikt specialnummer av en spekulativ, framåtblickande tidning som reser bakåt i tiden och återuppfinner nuet.

På andra sidan tiden

Sun Ra sa för länge sedan: »Ekvationsmässsigt är det första vi måste göra att betrakta den inre länktiden som officiellt avslutad… vi ska arbeta på andra sidan tiden… vi ska ta hit dem antingen med isotoper, inre länkteleportering, transmolekylarisering…« Tiden var 1974 och Rummet var Platsen. Ra var före sin tid.

Fyrtio år senare är det alltmer uppenbart att tiden – som en gång antogs vara kontinuerlig – i själva verket präglas av radikala avbrott och överlappande tids-rum. De verktyg vi har – i synnerhet på kunskapsproduktionens område – är inte till stor hjälp om vi vill förstå vad som är på väg att ske.

Det som behövs just nu är en Tidsmaskin! En apparat som låter oss arbeta på »andra sidan tiden« och upptäcka nya möjliga tankesätt genom »det som varit men ändå återstår att ske«. Det handlar inte så mycket om att återuppfinna hjulet som att hitta nya sätt att få det att snurra. Nya sätt att komma åt det som skulle komma härnäst. Vad kommer att ha hänt tidigare?

Mediemaskiner

Chimurenga Chronicle (eller Chronic) är en sådan maskin. Chronic uppfanns och har producerats av Chimurenga Magazine i samarbete med två av Afrikas ledande oberoende förlag, kenyanska Kwani? och nigerianska Cassava Republic samt svenska litteraturtidskriften Glänta. Chronic är ett unikt specialnummer av en spekulativ, framåtblickande tidning som reser bakåt i tiden och återuppfinner nuet.

 Numret är daterat till veckan 11–18 maj 2008 och behandlar primärt inledningsveckan på det främlingsfientliga våldet i Sydafrika – och liknande främlingsfientliga händelser, till exempel de »etniska« våldsutbrotten i Kenya och de »religiösa« attackerna i Nigeria. Chronic försöker placera händelserna i ett större sammanhang och fokuserar utåt på skeenden, scener och situationer runtom i världen under perioden och ifrågasätter den katastroflogik som präglar samtida medier.

 Det är en fiktiv panafrikansk nyhetstidning som skriver om allt från politik, ekonomi och livet till konst, sport och böcker. Chronic bygger en bro mellan fakta och fiktion och tillåter diskreta, distinkta och eventuellt motstridiga rapporter från då och nu, som presenteras på ett sätt som säger nej till tvång och sensationslystnad. Det är en social skulptur som bejakar tidningsmediet både som retorisk strategi och politisk metod. Chronic låter redaktörer, skribenter, konstnärer och läsare ta den på allvar som tidsmaskin, omformulera dået som ett territorium att utforska och nuet som en vansklig och gäckande öppning genom vilken en radikalt annorlunda framtid – förhoppningsvis – kan träda in.

Inre länkteleportering och Budskapets transmolekylarisering

Lanseringen av Chronic i oktober föregås av en offentlig konstaktion i form av en löpsedelskampanj i Johannesburg, Nairobi, Lagos och Göteborg i samband med Göteborgs Internationella Konstbiennal 2011.

Löpsedlarnas rubriker hämtas från Chronics innehåll och formuleras till provokationer av den svenska poeten och Gläntaredaktören Linn Hansén. För löpsedlarnas design svarar konstnären Kudzinai Chiurai i samarbete med Keleketla Collective och Chimurengas designteam.

Den 19 oktober – som i Sydafrika uppmärksammas som Black Wednesday,¹ den svarta onsdagen – släpps Chronic och delas ut på gator i Sydafrika, Nigeria och Kenya. Besökarna på Göteborgs Internationella Konstbiennal 2011 är då välkomna att ta del av tidningen i läsesalongen Chronic Reading Room. Läsesalongen är en intervention i både tid och rum och fungerar som en »tidskapsel« som upphäver biennalens vanliga tempo och möjliggör en stunds tyst eftertanke fjärran från »pandemoniet«.

Biografi

Chimurenga är en tidskrift för text, konst och politik baserad i Kapstaden, grundad av Ntone Edjabe i mars 2002. Pågående projekt är bland annat Chimurenganyana, en serie med lågkostnadsmonografier; Chimurenga Library, ett nätbaserat onlinearkiv för oberoende pan-Afrikanska tidskrifter världen över; African Cities Reader, ett compendium med skriverier och konst som handlar om afrikanska städer; och Pan African Space Station, ett internetbaserat musikproject, samt Pilgrimages en bokserie i samarbete med Chinua Achebe Centre for African Writers and Artists vid Bard College.

Photo: Hendrik Zeitler