Goldin+Senneby

The Discreet Charm (2011)

Datum: Måndag 14 februari 2011, 13.36.01 +0000
Från: Ismail Ertürk
Till: Goldin+Senneby

Hej Simon&Jakob!

Just nu arbetar jag med en idé som jag vill berätta om för er. Bankfolk får fortfarande enorma bonusar, ekonomin är på nedgång och politikerna kan inte riktigt hantera problemen i EU, Storbritannien och USA. Jag funderar på att skriva något som anspelar på Buñuels Borgarklassens diskreta charm. Enligt mig beror problemen i finansvärlden idag på att vi inte ser någon »utväg«. Finansmarknaden har blivit en metamarknad där finansmarknaden refererar till sig själv, ungefär som »modernistisk konst«. Inom konsten gillar jag ju den sortens självreferenser, eftersom de är estetiskt och intellektuellt värdefulla. Men myndigheterna tror fortfarande att finansmarknaden är liktydig med »den verkliga ekonomin« och därför har vi ingen »utväg«. Nu undrar jag om ni är intresserade av att utforska de idéerna med mig i konstnärligt syfte. I princip skulle jag vilja föra in konsthistorien i vår syn på / hantering av dagens finansvärld, med referenser till Buñuel, modernistisk konst och litteratur etc. Mina universitetskollegor – till och med de mest öppna – vill helst inte engagera sig i konst på det sättet. Men jag tror att det finns goda möjligheter att på ett kreativt sätt föra in konsten i samtalet om finansmarknaden. Vad tror ni?

Bästa hälsningar Ismail Ismail Ertürk Docent i bank och finans Manchester Business School University of Manchester

»Att prata om en ›diskret charm‹ är alltid komplicerat, rentav problematiskt och ibland mycket ironiskt. Goldin+Senneby använder titeln på Luis Buñuels legendariska film från 1972, Borgarklassens diskreta charm, och anpassar den till dagens samhällsförtryck: den globala finansvärlden. Lika grymt och insiktsfullt som Buñuel tar de itu med de senaste årens ekonomiska problem och orättvisor. Och eftersom de vill göra en tydlig poäng låter de en föreläsning äga rum i sin performance, där publiken blir upplyst om en del av de mest centrala knep som finansmarknadens aktörer tagit till före, under och efter krisen. Men Goldin+Senneby är inga aktivister, de är konstnärer: alltså är föreläsaren en skämtare. Han är inte ens en riktig föreläsare utan en skådespelare som uppträder inför publiken. Scenografin som används i performancen är bara ett skuggspel, en illusion för åskådaren. Eller snarare: skuggspelet inkluderar en framställning av publiken själv, eller åtminstone deras stolar. Det speglar föreställningens illusion. Å ena sidan skådespelarens illusion, å den andra skuggspelets illusion. Du är där tillsammans med dem – och ändå vet du ju att det här inte händer på riktigt. Men kanske blir publiken ännu mer angelägen om att förstå budskapet som förmedlas i performancen just för att den i Brechts anda är medveten om illusionen: att bryta illusionen förstör inte effekten, det kan rentav göra den ännu starkare.« Donatien Grau

Goldin+Sennebys arbete har erhållit stöd från Kungl. Konsthögskolans fond för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Biografi

Simon Goldin född 1981 i Sverige, bor och verkar i Sverige. Jakob Senneby född 1971 i Sverige, bor och verkar i Sverige. Goldin+Senneby (sedan 2004) är ett ramverk för ett samarbete startat av konstnärerna Simon Goldin och Jakob Senneby. Goldin+Senneby utforskar juridiska, finansiella och rumsliga konstruktioner genom föreställningar om performativitet och virtualitet. Enskilda utställningar inkluderar: The Decapitation of Money, Kadist Art Foundation, Paris (2010); Headless. From the public record, Index,

Stockholm (2009); Goldin+Senneby: Headless, The Power Plant, Toronto (2008). Grupputställningar inkluderar: The End of Money, Witte de With, Rotterdam (2011); The Moderna Exhibition, Moderna Museet, Stockholm (2010); Uneven Geographies, Nottingham Contemporary (2010); In living contact, 28:th Bienal de Sao Paulo (2008).

Photo: Hendrik Zeitler