Antonio Vega Macotela

Time Exchange (2006–2009)

Time Exchange är ett projekt som undersöker om pengar kan ersättas med ett tidsdelningssystem baserat på utbyte av konkreta tidsperioder under vilka olika uppgifter utförs. Projektet består av 365 individuella utbyten med fångar på Santa Martha Acatilafängelset i Mexico City. På en specificerad, ömsesidigt överenskommen dag och tid utförs uppgifterna samtidigt. Vardera part utför den uppgift som efterfrågats av den andre. Valutan i systemet är dokumentationen av respektive uppgift.

Jag dokumenterar uppgifterna jag utför åt fångarna i ljud eller bild, medan internerna ritar och/eller skapar särskilda föremål. Tidsutbytena klassificeras i enlighet med vad jag ber internerna att göra. Jag betraktar resultatet av varje utbyte som ett individuellt konstverk. Jag presenterar verken som mina eftersom de är resultatet av vårt tidsutbyte, och jag väljer att inte presentera vad jag gör för dem eftersom dokumentationen av det motsvarar den tid som tillhör dem.

Som jag ser det är fängelset en modell av det ekonomiska och sociala beteendet i samhället som det tillhör. Men det är ingen skalenlig modell. i fängelset är endast vissa av samhällets dimensioner oförändrat samma. Andra liknar karikatyrer med överdrivna proportioner, som bilder i konkava eller konvexa speglar.  Jag är intresserad av att se konsten som ett verktyg som kan ändra vardagslivets betydelse och överföra det till en annan kontext. Mina verk fungerar på två nivåer. Den första är konkret, såtillvida att den har en verklig effekt på människors liv. På så vis är det nästan en slags aktivism. Den andra nivån är metaforisk och inträffar när konstpubliken tolkar mina aktioner som metaforer. Jag har försökt få Time Exchange att fungera på dessa båda nivåer genom att arbeta direkt med fångarna och anstränga mig för att göra varje Time Exchange eller tidsutbyte tillräckligt meningsfullt för dem och sedan omvandla det relationssystemet till ett utställningsrum som tolkas av betraktaren.

Biografi

Född 1980 i Mexiko, bor och verkar i Nederländerna och Mexiko. Antonio Vega Macotela tog examen från National School of Fine Arts ENAP-UNAM. Han var en av redaktörerna för publikationen Multiple Media 2 in 2008. Hans verk har blivit utställda på till exempel Museo de Arte Moderno, Museo Carrillo Gil, the Laboratorio Arte Alameda, Mexico City, och den 29:e San Paolo Biennalen, Brasilien, 2009.

 

Photo: Hendrik Zeitler