Karolina Erlingsson

akt (2010) akt (Josefine, Linnea & My) (2011)

Rösten är den akustiska signal som bär upp budskapet i talat språk och som även används i till exempel sång. Den är ett uttryck, med tonvikt på ljudet som frambringas. Liksom utseende, fingeravtryck och handstil är rösten individuell för varje person. Att använda sin röst, att genom den kommunicera, är ett djupt mänskligt behov, och det handlar kanske ofta om att försöka förmedla vad den inre rösten (de inre) vill berätta. Men hur kan man berätta? Hur översätter man mellan det tänkta, det hörbara, det synliga och det påtagliga? I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för försöken, och den antydda berättelse, där rösten (rösterna) närvarar, försvinner och ekar.

För ett par år sedan berättade min yngsta syster för mig lite mer om kulning, att kula. Hon berättade att vad hon hört, så var skogen för länge sedan inte så tyst som nu. Sång och kulning hördes då och då eka. Sverige var ett av få länder där det inom fäbodkulturen var flickornas och kvinnornas arbete att valla boskapen. Kulning, som är en sångteknik som karakteriseras av en kraftig tonansats och vibratofri ton i högt register, var ett sätt att kommunicera över långa avstånd och ett arbetsredskap för att locka på djuren. Men ibland kulade man kanske också för att få tiden att gå, eller för att bara höra varandra. I kulningen fanns en frihet, det gällde att verkligen sjunga ut för att höras, och till skillnad ifrån visorna som sjöngs där hemma, fanns här inga regler om hur och vad man skulle sjunga.

akt* (2011) är ordlös sång härrörande från ekande frågor och inspirerad av sångtekniken kulning, som likt en slags föreställning eller utrop, hörs varje morgon och kväll under utställningsperioden på båda sidor av Göta älv, med platsen vid Röda Sten konsthall som utgångspunkt.

–var är du?
–är du?

–är du här?
–här?

–jag minns dig inte.
–inte?

–har du försvunnit?
–försvunnit?

–är du här?
–här?

–var är du?
–är du?

Biografi

Född 1980 i Sverige, bor och verkar i Sverige. Karolina Erlingsson har studerat konstvetenskap och fri konst i Sverige och i Portugal, och tog sin MFA från Malmö Konsthögskola 2008. Under 2010 deltog Erlingsson bland annat i Modernautställningen på Moderna Muséet i Stockholm, Gråzoner på Ystad Konstmuseum, Presentation på Lunds Konsthall och hon var även stipendiat i Iaspis ateljé i Kairo.

Photo: Hendrik Zeitler