VSA Sverige

Monkey with a fez

Karl Johansgatan 22 A
414 59 Göteborg
atelje@vsa-sweden.org
www.vsa-sweden.org

VSA Sverige är en kulturförening som arbetar för att ta tillvara funktionsnedsatta konstnärers intressen med fokus på kunskapsutveckling, inte bara för medlemmarna själva utan även genom att utåt tillhandahålla metoder och förhållningssätt till det kreativa arbetet. I projekt ytspänning knutet till GIBCA extended kommer VSA teater- och performance studio att arbeta tillsammans med inbjudna lokala kulturaktörer, såväl enskilda som organisationer, med att anordna regelbundna event under hela biennalperioden.