Hit

Shana Moulton

Älvsborgsgatan 52
414 72 Göteborg
info@h-i-t.se
www.h-i-t.se

Under kvällen visas ett videoprogram bestående av ett urval av den amerikanska konstnären Shana Moultons produktion, bl.a. Whispering Pines 9, Lyrica, Decorations of the mind II och Anxiety, Women´s Logos.

Video- och performancekonstnären Shana Moulton har i en serie verk utvecklat en hallucinatorisk, absurd och estetiskt säregen berättelse där jakten på lycka, hälsa och inre tillfredställelse leder betraktaren in i en värld av new-age-kitsch, desperation, komik och samtida konsumtionslogik.