3:e Våningen, Försökshallen

Between the Gates

Sockerbruket 9
41451 GÖTEBORG
031-12 17 71
www.3vaningen.se
info@3vaningen.se

Andreas R. Andersson, Göteborg (SE)

En installation byggd av kravallhinder, vägspärrar och dylikt, material som används för att skapa barriärer och blockader. Verket är en uppföljning av National Anthem och Riots for Nothing.

Installationen kompletteras av affischkonst från Paris Maj -68  Konstnärernas vilja att ställa kritiska frågor och delta i samhällsomvandlingen är inget nytt fenomen.  Under utställningstiden kommer föreläsningar, konserter och performance att belysa och komplicera förhållandet mellan konst och politik.