NextArt Gallery

Ilja Karilampi

2013D

Karl Johansgatan 152
www.nextart.se

Dörren är lika mycket ett fysiskt föremål som en metaforisk ingång till okända domäner – en avgränsning och en öppning i ett.  I den fantasifulla sagan men också i konstens värld har dörrens symbolik haft stor betydelse.

I den svenska konstnären Ilja Karilampis nya platsspecifika installation på Nextart Gallery möter vi just en dörr, som delar av rummet i två delar.  Dörren  som har färdats från Askim till Gårdsten, för att slutligen finna ro i Majorna, har prytts med klistermärken, egentillverkade i Berlin.  Genom sina resor mellan tid och rum, referenser till konsthistorien (Duchamp, Kippenberger samt Fischli & Weiss) och fragmentariska struktur fungerar verket som en utmärkt sinnesbild av mellanrummens och inspirationens passager. Ett bruksföremål  som går att vidröra samtidigt som det har en abstrakt kvalitet. Skulpturen/installationen kan likaså ses som en fortsättning på Karilampis intresse för arkitektur och personliga avtryck i det urbana och offentliga rummet.