HDK Steneby: järn och stål

Utspridd i en park i Göteborg: en grupputställning med sex konstnärer som studerar vid HDK / Steneby programmet ”järn & stål / offentliga rummet”. Alla konstverk är till för dig att undersöka, använda och leka med. Om du faktiskt kan hitta och känna igen dem såklart.

Det valda ämnet är ”deltagande” och tydligt platsspecifikt. Intresset för det sistnämnda och det offentliga rummets sätt att fungera har blivit ett kännetecken och drivkraft i vårt eget arbete samt vår gruppdynamik. Det verkar vara omöjligt för oss att arbeta med det offentliga rummet och deltagande utan att tänka och diskutera de sociopolitiska aspekterna av båda. Även om det inte alltid är självklart i våra verk så bildar debatter och argument en stark ram och bakgrund för varje individ i vår grupp.

Bitarna är så olika som konstnärerna som utgör vår grupp. De olika sätt att ta sig an vårt valda ämne sträcker sig från poetiska och drömlika till skarpa och till och med cyniska undersökningar av sociala mekanismer i det offentliga rummet. Vissa verk kan fungera som en ingång till en imaginär plats i ditt eget huvud eller i historien; andra behöver din ”kroppsliga dialog”. Utan din nyfikenhet kommer ingen av bitarna att utvecklas. Vakna upp och väck dem.

Vad kan vi upptäcka i parken och vad i andra människor? Vem styr det offentliga rummet? Vad formade detta landskapet? Vem formade denna park? Kan konstverk vara verktyg? Borde vi inte vara mer nyfiken?