Konstepidemin

I REMOVE A SPHERE FROM MY HEAD I REMOVE A SPHERE FROM MY HEAD

Konstepidemins Väg 6
413 14 Göteborg
www.konstepidemin.se
galleri@konstepidemin.se
031-41 00 53, 072 244 91 60

Hur skiljer sig medvetenheten om vår egen kropp ifrån vår medvetenhet om andra ting? Vilken roll spelar agerande och mentala representationer av kroppen för vår kroppsliga medvetenhet? Om förändringsprocesser och om hur man hanterar den fysiska eftersmaken av en sexuell dröm.

Ett samarbete mellan konstnärerna Ella McCartney, Philip Hausmeier, Jack Strange och Emeralda Valencia Lindström som möttes genom studier på Slade School of Art och Royal Academy Schools i London men arbetar nu enskilt I London, Berlin och Göteborg.