Lars Dyrendom i samarbete med Sjöfartsmuseet

Time in the Stream

Hotell 11, Eriksberg
Eriksbergsbryggan

Göteborg blev till för att Göta älv finns här. Vattnet strömmar konstant mot havet och kommer aldrig tillbaka. På samma sätt som tiden lämnar liv och drömmar som aldrig kommer tillbaka. I vattnet vid Eriksbergstorget har det placerats ett antal historiska fotografier från Sjöfartsmuseets arkiv. De berör Göteborg som sjöfarts- och industristad, och den centrala positionen som nyckel för frakt in och ut ur Norden – men också de liv och drömmar och den längtan som strömmen har fört med sig mot världen på andra sidan havet.