Ställbergs gruva

Panopticon – en ny inrättning för kommunikation och marknadsföring

The non existent Center/Ställbergs Gruva är med i grupputställningen Panopticon.

På det beryktade institutet möter besökarna en David Lynch-doftande skenvärld, där det ordnade lever sida vid sida med det godtyckliga, och där ingen går säker. En ny vändning väntar runt varje hörn i en kamp mellan det som för stunden är förbjudet och det som för stunden är tillåtet. På institutet får besökarna kämpa sig igenom en nyckfull byråkrati. Kanske lärdomen är att makten inte enbart är benhård och obarmhärtig, utan på samma gång stimulerar till njutning, lust, begär och skratt – att makten är en lek. En natt fylld av samtidskonst, musik, dans, performance, scenografi, dröm och verklighet.