Rundgång

Ett samarbete mellan Skövde, Lidköping, Tidaholm, Trollhättan/Vänersborg & Mariestad

Kulturföreningen Vittring Thn/Vbg
Nohabgatan 9
461 53 Trollhättan
mariaqb@me.com
www.mariaqb.com/vittring.html

Panncentralen Galleri Mariestad
Johannesberg, Parvägen 10 B
542 32 Mariestad
konstforening@panncentralen.nu
www.pancentralen.nu

Gränsöverskridande, nyfiket och vågat!

Vi inkluderar det offentliga rummet till möten mellan olika sociokulturella grupper och åldrar, och frågar oss vad är Konst? Vad är Genus? Vad är Identitet? Ett samarbetsprojekt mellan Skövde, Lidköping, Tidaholm, Trollhättan/Vänersborg & Mariestad.