Hey it’s enrico Pallazzo!

The Currency Converter

Sockerbruket 20-22
414 51 Göteborg
www.heyitsenricopallazzo.com
skuppalet@heyitsenricopallazzo.com

Hey it’s enrico Pallazzo! kommer under biennalperioden fungera som en temporär scen för initiativ som på olika sätt förhåller sig till konst- och kulturproduktionens inbyggda hierarkier. Sista helgen visas utställningen The Currency Converter av Skup Palet. Arbetet utgår ifrån en idé om en fiktiv sambandscentral eller mobil observationsanläggning. Ett utväxlingskontor för erfarenheter och slumpvis funnen information till grund för en omvärldsanalys utan vare fastslagen agenda, föreslagna handlingsalternativ eller rekommendationer. Skup Palet arbetar sedan 2007 utifrån en praktik där konstens roll som redskap för samhällsutveckling på olika sätt granskas.