Åmål. Kanske helt andra berättelser, 1/10-18/10 och 14/11