Vänersborgs Konsthall

Kungsgatan 15, Vänersborg
0521-72 17 40
www.vanersborg.se/konsthall

En utställning om det onda & det goda i vår föreställningsvärd, från medeltida bibliska bilder till dagens hjälteserier.

Medeltida kyrkor utsmyckades rikligt för att så långt som möjligt berätta bibelns historier och beskriva det kristna budskapet och världsåskådning för en oftast icke läskunnig församling. Världen var svart och vit, ond eller god, ett enkelt budskap och ett tema som ofta återkommer i dagens serievärld med superhjältar. Den ständiga kampen mellan det onda och det goda är centralt och oftast vinner den goda hjälten som genom sin kraft och sitt mod räddar mänskligheten från att förtäras av ondskans makter.