Galleri 54

Sofie Karp samt Katarina Elvén & Karin Lindh

Kastellgatan 7
413 07 Göteborg
info@galleri54.com

Galleri 54 ligger idag på Kastellgatan 7, men har genom åren huserat på ett flertal centrala adresser i Göteborg. Galleriet har sitt ursprung i Grupp 54, som bildades just detta år, 1954. Gruppen bildades med ambitionen att verka som motkraft till ett konstklimat vilket man upplevde som instängt och konservativt. Fem år senare startade galleriverksamheten och den allra första utställningen som visades var med verk av surrealisten Max Walter Svanberg. Gruppens intresse för gränsöverskridande och nyskapande konst återupptäcktes under 1990 – talet och har lett till att Galleri 54, idag är en välkänd svensk scen för samtidskonst. Samtidigt har intresset för internationella utbyten resulterat i ett flertal utställningar med konstnärer verksamma utanför Sveriges gränser. Galleriet drivs för närvarande av en styrelse bestående av drygt 10 konstnärer verksamma i Göteborg med omnejd. Gruppens ambition är att driva en verksamhet med ett omväxlande och överraskande galleriprogram i form av längre utställningsperioder varvat med kortare arrangemang.

Under det att biennalen pågår har vi två inplanerade utställningar, .

Sofie Karps arbeten kretsar kring frågor som rör plötsliga skeenden och omvälvande förändringar, både på en mikro och makro nivå. Genom sina teckningar och installationsverk jobbar hon med materialet i sig som metafor och meningsbärare. Material som till exempel rök och paraffin vilka själva bär på en flyktighet och med teckningar som ofta är uppbyggda av små precisa streck eller inristningar.

Karin Lindh och Katarina Elvén har i en serie arbeten tagit utgångspunkt i samtidens konsumtionskultur. Dess funktion, estetik och historia, dess släktskap till konsten och religionen. I utställningen på Galleri 54 arbetar de vidare med frågeställningar kring produktionen, presentationen och representationen av objektet.