Valand13

Kontext- och platsspecifika konstverk

Röda Sten 1
414 51 Göteborg
072-358 25 98
info@valand13.se
www.valand13.se

Konstverken finns i hela Göteborg med Röda Sten Konsthall som utgångspunkt.

Valand13 är gruppnamnet för årets avgångsklass på Akademin Valands masterprogram. Under biennalen kommer dem att förkasta tanken om en statisk presentation för att istället välja en alternativ modell i vilket en karta skall kontextualisera deras verk. Kartan kommer bli ett lekfullt epicentrum som aktiverar verk av konstnärer som arbetar över ett brett fält och över en likaledes varierad stad, både på bekanta och oväntade platser. Genom att acceptera kaos, ordning och tid är dem praktiskt engagerade med konsten i det dagliga livet – inte som något separat, utan som något inuti det som är egendomligt, förunderligt och sinnligt.