Sveriges kulturföreningar

Konst möter konst

Performance av Emma Philipson

Konst möter Konst är ett tillfälligt konstprojekt som knyter an till den permanenta konsten som finns i vårt stadsrum. Fem konstnärer har bjudits in till att välja var sitt offentligt konstverk och har skapat tolkningar, repliker eller inventioner till dessa. Resultatet är en serie av performativa konsthändelser, performances, film och ljud, som presenteras under Konstens Vecka på de platser där de valda konstverken finns.

Emma Philipson, som är en av konstnärerna, har valt verket Boll av Berit Lindfeldt. Emmas stora fascination och arbetsmaterial är det som oftast betraktas som ytligt och banalt. Med en skarp blick för detaljer och ett genuint intresse tar hon sig an berättelser om kändisars liv, klichéer och kitsch i veckotidningsjournalistik. Hon skapar något universellt och välkomnade av sådant vi annars förhåller oss till med distans.

Performancet kompletteras av ett konstnärssamtal på Röda Sten Konsthall.

Verket är en del av konstprojektet Konst möter Konst och presenteras inom det rikstäckande arrangemanget Konstens Vecka, v 40.