Hasselblads Centers Vänner

Bits and Books, Joachim Schmid

Glashuset
Akademin Valand
Chalmersgatan 4
405 30 Göteborg
schmid.wordpress.com
www.hasselbladcentersvanner.se

Joachim Schmid beskrivs ofta som en passionerad och intensiv samlare av bilder.  Som kritiker, föreläsare, teoretiker, curator och konstnär har hans syn på fotografi kommit att spridas genom många olika kanaler. Schmid har publicerat ett hundratal artist books och år 2009 grundade han ABC Artists’ Books Cooperative – ett internationellt och konstnärsdrivet nätverk med fokus på print on demand och bokproduktion. Det för vår tid så typiska recyclandet av fotografier, ett återanvändande som utmanar produktions – och copyrightfrågor, är något som har sysselsatt Schmid sedan det tidiga 80-talet och delar av hans omfattande konstnärskap går att betrakta i monografin ”Joachim Schmid Photoworks 1982–2007”, som publicerades av Photoworks och Steidl år 2007. 2011 var han en av curatorerna bakom det årets mest omtalade Arlespaviljong: ”From Here On” – en lustfylld och ikonoklastisk hyllning till det djärva digitala fotografiet av idag. Nu, 2013, är Schmids verksamhet otroligt synkroniserad med samtiden och hans samlande visar stor likhet med det bildlagrande som sker på internetsidor som Instagram, Tumblr, Flickr, Pinterest, Facebook och ArtStack.

I en föreläsning som anordnas av Hasselblad Centers Vänner,  i Glashuset på Akademin Valand, delar Joachim Schmid med sig av sina erfarenheter och perspektiv på digital fotografi, online fotodelning, print on demand samt produktionen av artist books i en starkt internetbaserad tid.