Exilfilmsfestivalen

Kvinnor i exil

Exilfilmfestival, Bio Roy
Kungsportsavenyn 45,
Box 7308, 402 36 Göteborg
www.exilefilmfestival.com

Internationella Exilfilmfestivalen är ett fritt forum för visning av filmer gjorda av exilfilmare – oavsett nationell, etnisk eller religiös tillhörighet. Aldrig tidigare i historien har det skådats en så omfattande ström av flyktingar. Exilfilmare skildrar deras öden inifrån.

I år har festivalen, den 11:e, ett särskilt fokus på temat ”Kvinnor i exil” för att belysa kvinnors liv och arbete. Att vara kvinna i exil innebär en dubbel utmaning genom att hon som landsflyktig tvingas leva utanför sitt hemland och som kvinna marginaliseras i ett patriarkalt samhälle. Som konstnär måste hon återerövra sin kreativitet för att skapa alternativ till denna utsatta situation.