Nordiska akvarellmuseet

Konsten och det Konsekventa Barnperspektivet

Södra Hamnen 6
471 32 Skärhamn
0304-60 00 80

En temaeftermiddag om konsten att göra konst om, för och med barn. Konstnärer, bilderboksskapare och forskare diskuterar vilken roll leken och den radikala fantasin spelar i dagens barnkultur.