Panncentralen Galleri

Schwebungen – Thomas Wochnik The Boy and the Twins – Åsa Johannesson Under Tiden – Tove Kleist & Jörgen Alfredsson

Panncentralen Galleri Mariestad
Johannesberg, Parvägen 10 B
542 32 Mariestad
www.pancentralen.nu
konstforening@panncentralen.nu

Gränsöverskridande, nyfiket och vågat presenterar Panncentralen Galleri Mariestad ett antal utställningar om sexualitet, genus, distraktion mellan det inre och yttre, hur skapas ljud etc. I ”Barn som Curator” hänger vi om utställningar, i workshop leker vi med foto, kamera, animation, lexikonlekar och genom performance undersöks mötet mellan identiteter och verkligheter. Panncentralen Galleri är även med i samarbetet Rundgång.

Under samma period presenteras tre utställningar:

Schwebungen – Thomas Wochnik

Med fyra identiska sinustoner överförs ljud till en stålpanel! Parallellt överförs markens vibrationer till en seismometer som leder till att frekvenser blir hörbara och synliga. Markens vibrationer överförs inte omedelbart till en ton men existerar som talfrekvenser! Thomas brännpunkt är plats- och mediumspecifika sammansättningar!

”The Boy and the Twins – Åsa Johannesson

Fotokonstnären Åsa Johannesson använder sig av fotografiska porträtt för att skapa en diskussion om skapandet och förståelsen av genus och sexualitet. Med den dokumentära bildformen som grund arbetar hon med fotografiet mer som en tankeprocess. Med subtila bildspråk undviker Åsa stereotypa definitioner av Queeridentiteter och miljöer. Istället vill Åsa ifrågasätta heteronormen genom bildspråk där representationer av genus och sexualitet sker genom bildernas färgskala, gester och blickar.” Åsa Johannesson är utbildad fotokonstnär med Master i fotografi från Royal College of Art i London.

Under Tiden – Tove Kleist & Jörgen Alfredsson

”Det som sker när den inre upplevelsen av en händelse balanseras mot den yttre omgivande, är något jag återkommer till. När vi sysselsätter oss, löser våra tilldelade eller självpåtagna uppgifter, hur det repitetiva och slumpmässiga tar plats i situationen. Det är då mina förklädnader träder fram och jag kan nå det som ligger bakom!”