Skjul Fyra Sex

PLAY : Kollektivt självporträtt

Fiskhamnsgatan 41, Göteborg
skjulfyrasex@gmail.com
www.skjulfyrasex.se

GÖTEBORG 2013: 22 individer, födda mellan 1980 och 1989, presenterar sig själva och skapar samtidigt ett porträtt av ett kollektiv och en generation.

Skjul Fyra Sex fungerar som studio och kreativ mötesplats och drivs sedan 2009 av en grupp människor med olika bakgrund och konstnärlig inriktning. Till denna installation har varje medlem skapat ett självporträtt i videoform. Filmerna är ca 3 minuter långa och presenteras för besökaren på den plats som utgör gruppens gemensamma rum.  Kan man undgå att skildra andra när man skildrar sig själv?

I samband med utställningen kommer det finnas möjlighet till fika och diskussion.