VSA Sverige

Monkey with a fez

www.vsa-sweden.org
atelje@vsa-sweden.org
Karl Johansgatan 22 A , 414  59 Göteborg

VSA Sverige är en kulturförening som arbetar för att ta tillvara funktionsnedsatta konstnärers intressen med fokus på kunskapsutveckling, inte bara för medlemmarna själva utan även genom att utåt tillhandahålla metoder och förhållningssätt till det kreativa arbetet. I projekt ytspänning knutet till GIBCA extended kommer VSA teater- och performance studio att arbeta tillsammans med inbjudna lokala kulturaktörer, såväl enskilda som organisationer, med att anordna regelbundna event under hela biennalperioden.