Serge Alain Nitegeka

100 STOOLS, 2011
Skulptur (100 träpallar), 40 × 20 × 31 cm vardera
Courtesy konstnären

Serge Alain Nitegekas verk 100 STOOLS aktiveras bland annat i House of Words (HoW).

Nitegekas konst rör sig bland annat kring de konkreta utrymmen och platser som flyktingar och asylsökande hittar genom rena överlevnadsstrategier. Platser som är tvetydiga, harmoniska, fyllda av konflikter, uträknade och spontana. Dessa strategier dikterar användandet av möjliga utrymmen som ligger på gränsen mellan effektiva och nödvändiga.

Genom media har vi konventionella bilder av flyktingar som söker skydd i skolor, idrottsarenor och kyrkor – men det finns kanske platser bortom det? Dessa personers strategier kan beskrivas som farliga, samtidigt som de är både logiska och spontana. Framför allt visar de hur problemlösande som kommer ur nöd kan se ut.

Nitegekas konst – installationer och skulpturer – blir fullständig genom de handlingar som utförs i dem. Besökaren blir aktör och färdigställer verket genom att – på något sätt – bli en del av det. Konst måste upplevas och konfronteras fysiskt, menar Nitegeka. Inte bara betraktas.

 

100 STOOLS, 2011, Installation view Röda Sten Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler