Phoebe Boswell

The Matter of Memory, 2014
Installation, varierande dimensioner
Courtesy konstnären

Phoebe Boswell’s The Matter of Memory är en omfattande multimediainstallation, inspirerad av Boswell’s samtal med sina egna föräldrar om deras minnen från Kenya.

Besökare bjuds in att utforska Boswells farmors koloniala vardagsrum och i den intima miljön upptäcka hur personliga berättelser om gamla minnen, familjeförhållanden och kärlek väcks till liv. Berättelserna talar också om större frågor; om brutaliteten i Kenyas koloniala förflutna. Ett historiskt arv som lever vidare genom generationer, och som varit med att skapa konstnärens egna identitet och känsla av tillhörighet. Boswell kombinerar hantverksskicklighet med digital teknik för att skapa teckningar, animationer och installationer som tillsammans formar ett språk där globala, fragmenterade berättelser såsom den egna historien, kan förmedlas. Berättelser som inte kan ges uttryck i en enskild bild eller film.

 

The Matter of Memory, 2014, Installation view Hasselblad Center, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler