Leslie Hewitt, Riffs on Real Time (2002–2009). Foto: Hendrik Zeitler

Leslie Hewitt

Riffs on Real Time, 2002–2009
10 kromtryck, 101.6 × 76.2 cm
Courtesy konstnären och Sikkema Jenkins & Co., New York

Leslie Hewitts Riffs on Real Time är ett pågående arbete, där konstnären utforskar osäkerheten i fotografiet förmåga att dokumentera verkligheten. Hewitts fotografier vilar i robusta träramar som ibland står lutade mot väggen. Hon bjuder på så sätt in betraktaren att uppleva ett unikt möte mellan fotografi och skulptur. Vardagliga föremål och strukturer blir till komplexa kunskapssystem.

Lockad av denna glidning  i varseblivningen arbetar Hewitt med filmens och stillbildens gäckande form – samt den obestridiga närvaron av fysiska objekt – skulpturen.

Genom att utforskningen sker som konstnär, och inte som historiker, drar Hewitt paralleller mellan den till synes uppenbara betydelsen av föremål – och deras betydelse för en kollektiv historia och en politisk medvetenhet inom samtidskonsten.