Kerry James Marshall

Studies for “Untitled Black Empire Suite”, 2015
Teckningar, krita och kol
Courtesy konstnären och Jack Shainman Gallery, New York.

Kerry James Marshall presenterar en triptyk av tre nya teckningar, med titeln Studies for “Untitled Black Empire Suite”, vilka ingår i det större projektet – Enlightenment. Bakgrunden för de tre teckningarna är idéer kring  frihet, jämlikhet och broderskap, det koloniala och postkoloniala, Black Powerrörelsen och begrepp som ”We Shall Overcome” och ”By Any Means Necessary”.

Liksom många frihetsrörelser med högtflygande ideal, bryts kampen ned och förloras genom bristande självkritik. Stundens iver, impulsiva handlingar, egennytta och ett desperat behov av framgång minskar  tiden för viktig reflektion. Historia är att i efterhand se tillbaka. Efterklokhet är minnet av de bästa ”skrönorna”.

Marshall inspireras av George S. Schuyler Black Empire som först gavs ut som en följetong i tidningen Pittsburgh Courier mellan 1936 och 1938. Följetongen presenterade olika berättelser om en radikal konspiration, ledd av afroamerikaner, vars mål var att befria Afrika och skapa en självständig nation och enad kontinent.

Med denna ”science fictionroman” i åtanke vill konstnären förkroppsliga de historier, den idealism, de fantasier och verkligheter som ligger bakom kampen för frihet och jämlikhet.

 

Studies for “Untitled Black Empire Suite” (2015), Installation view Göteborg Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler