Arvo Leo

Arvo Leo
Fish Plane, Heart Clock, 2014
Film, 60 min
Courtesy konstnären

Pudlo Pudlat
Untitled (Waterskiing), 1989
Teckning, 50.79 x 66.03 cm

Fish Plane, Heart Clock är en film där konstnären Arvo Leo både hyllar och kommenterar verk av Pudlo Pudlat (1916-1992), den inuitiska jägaren som kom att bli konstnär. Under många år levde Pudlat ett traditionellt, nomadiskt liv på den arktiska Baffinön i norra Kanada. Efter en jaktolycka i 40-årsåldern flyttade han till det lilla samhället Cape Dorset där han började teckna, efter att han fått material från den då nyetablerade Kinngait Studios som var den första inuitiska grafikverkstan. De kommande 30 åren av sitt liv producerade Pudlat över 4000 teckningar och målningar, varav många aldrig ställts ut.

Pudlat blev en av de första inuitiska konstnärer som inte enbart avbildade ett traditionellt inuitiskt liv. Vid sidan av igloos, jägare och valrossar tecknade han moderna bekvämligheter som flygplan, telefonstolpar, bilar och klockor – sådant som snabbt blivit allt vanligare även i norr. Pudlat, med sin fantasifulla och lekfull ton, skulle ibland även sammansmälta dessa objekt med varandra, och skapa spännande och surrealistiska hybrider som förkroppsligade de radikala kulturella förändringar som skedde omkring honom.

Tjugotvå år efter Pudlats död bosatte sig Arvo Leo under en vår i Cape Dorset. Fish Plane, Heart Clock visar ett collage av Pudlats många teckningar och målningar tillsammans med Leos egna bilder från samma plats. Leo skildrar vardagslivet och årstidernas växlingar i en liten stad, samtidigt som han lyfter fram den surrealistiska och gåtfulla energi som finns i Pudlats konst.

Filmen börjar varje hel timme.

 

Fish Plane, Heart Clock (2014), Untitled (Waterskiing) (1989), Installation view Hasselblad Center, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler