Loulou Cherinet

House of Words (HoW), 2015
Konstnärlig aktivering
Courtesy konstnären; GIBCA, Göteborg; Statens Konstråd, Stockholm

Inför Loulou Cherinets konstnärliga aktivering av House of Words (HoW) använde hon svensk dagspress för att iscensätta och rollbesätta en  serie rundabordssamtal  där historieberättandet står i centrum liksom begreppet “utanförskap”.

”Utanförskap” uppkom som ett politiskt koncept under valkampanjerna 2006 för att definiera arbetslöshet som ett mänskligt tillstånd, i motsats till att vara anställd. De sex sätten att statistiskt mäta  “utanförskap” i Sverige har  utgått ifrån en tvetydig metod för att poängtera  marginalisering, utfrysning och segregation.

Cherinet arbetar ofta med medias retorik och hur man i media förstärker konceptet ”utanförskap” genom att belysa och framhäva risken att “hamna i utanförskap”, likt den ständigt växande gruppen av hemlösa, arbetslösa ungdomar, seniorer utan dator, hemmafruar, datorspelsberoende, asylsökanden, konstnärer, kvinnor i niqab, små egenföretagare, tiggande EU-migranter, forskare etc.

Under sommaren som ledde fram till GIBCA 2015 engagerades individer och grupper som kan definieras att leva i “utanförskap” i projektet för att bryta ned cementeringen och för att släppa på cementeringen av denna högst mediedefinierade struktur och synliggöra modellerna i det svenska samhället.

 

House of Words (HoW), (2015), Installation view Röda Sten Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler