Inmaculada Salinas

Microrrelatos en rojo, 2012
309 fotografier och text på papper, 29,7 x 42 cm
Courtesy konstnären och espaivisor, Valencia

Inmaculada Salinas projekt Microrrelatos en rojo har sin utgångspunkt i ett familjealbum, tillhörande Armando Silvia. Silvias metod för att gruppera albumets innehåll går å ena sidan ut på att gruppera fotografierna i en eller flera lådor eller album, och å andra sidan att låta en familjemedlem (ofta en kvinnlig) ansvara för att skapa en berättelse  utifrån bilderna i albumet.

De korta historier som presenteras är baserade på tre bilder: albumets första bild, den bild som personen ansvarig för bildernas berättelse finner viktigast för innehållet och slutligen fotot på albumets sista sida.

Salinas har i sitt konstnärliga arbete använt sig av samma struktur: utifrån citat från ett flertal texter, där författaren berättar om radikalt olika aspekter av familjeförhållanden eller känslomässiga band, har konstnären skapat egna historier. Konstnären menar själv att det viktigaste och mest återkommande elementet i fotografierna alltid är kvinnan – det är hon som påverkar både bild och text.

Utan att skuldbelägga kvinnan, eller göra henne ansvarig för berättelserna, vill Salinas placera kvinnan på en plats där hon i familjealbumen får en betydande roll – i centrum. Betraktaren ges en inblick i vad som där sker med bilden av kvinnan – och med hennes röst.

 

Microrrelatos en rojo (2012), Installation view Göteborg Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler