Sara Jordenö

The Diamond People Project, 2005–2015
Mixed media, olika dimensioner; video, 20 min 46 sek i loop
Courtesy konstnären; Hans Marklund; Folkrörelsearkivet, Umeå; producerad i samarbete med Bildmuseet Umeå och Film i Västerbotten. Cinematograf: Petrus Sjövik. Red: Christoffer Sevholt. Tack till Katarina Pierre; Lisa Rosendahl; Ingrid Hanke; Bernt-Ola Sandström; Statens Konstråd; Akadmin Valand; Element Six; Robertsfors Bruksmuseum; Robertsfors Kommun.

The Diamond People Project utgår från Robertsfors, ett litet samhälle i norra Sverige där Jordenö föddes. Genom att titta på den historiska processen bakom industrialismen, undersöker Jordenö det symbiotiska förhållandet mellan ortens bybor och den lokala fabriken. 1953 nådde forskare vid Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) framgångar med att framställa syntetisk diamant. Produktionen av diamant flyttades till fabriken i Robertsfors. På 1960-talet köptes diamantfabriken av De Beers, och var länge det enda sydafrikanska företaget i Sverige. Fabriken blev Jordenös första arbetsplats och gav upphov till en hel del kontroverser, bland annat fanns det länge en tystnadskultur kring företaget, som bröts 1985. En pastor på orten uppmanade i sin predikan till bojkott och stängning av fabriken, i solidaritet med de förtryckta i Sydafrika. Detta skapade en kris på orten, som var beroende av fabriken som en stor och viktig arbetsgivare. Trots den skarpa kritiken under 1980-talet behöll De Beers fabriken fram till 2015, då de bestämde sig för att stänga den för gott och flytta produktionen till Irland. Alla arbetare har blivit uppsagda. De har frågat Jordenö om hon kan dokumentera den 50-åriga industrihistorien som nu håller på att dö ut, och de fysiska och mentala processer som det innebär.

The Diamond People Project, 2005–2015, Installation view Hasselblad Center, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler