GIBCA Talks

GIBCA Talks – Baker Karim, Athena Farrokhzad och Joanna Rubin Dranger! Tre kulturpersonligheter delar med sig av en personlig betraktelse med utgångspunkt i utställningen A story within a story….

23/9: Baker Karim, filmkonsulent på Svenska Filminstitutet, på Röda Sten Konsthall, kl 18-19.30
21/10: Athena Farrokhzad, poet, på Hasselblad Center, kl 18-19.30
8/11: Joanna Rubin Dranger, författare, illustratör och professor på Konstfack, på Göteborgs Konsthall, kl 15-16.30

 

Baker Karim, vad ser du fram emot på konstbiennalen?

– Jag hoppas mest på att bli förvirrad. Att jag får se/uppleva/höra något, ha samtal och möten som sätter saker på spel för mig, moraliskt och etiskt.

I mitt eget arbete med film och på filminstitutet är det något jag aktivt söker; verk som utmanar tittaren – inte nödvändigtvis estetiskt utan etiskt. Frågan om ideologi är viktigt idag: vilka osynliga strukturer och mönster påverkar vad vi tillåts tänka och vad vi inte ens kan föreställa oss att vi kan tänka, vad vi gör och vad vi inte gör. Det är sådana strukturer som skapar en rasistisk och sexistisk samhällsorganisation. Det leder oss också in på frågan om vem som får utrymme, vem som får tolkningsföreträde, vem som får resurser och tid att skapa. Vilka som får höras och vad som får berättas. Alla dessa frågor relaterar jag till i mitt arbete och det ser jag också fram emot att fundera kring under konstbiennalen.