Bouchra Khalili

Foreign Office, 2015
Film, 20 min; 12 fotografi, varierande dimensioner; The Archipelago (screentryck monterat på aluminium), 50 x 70cm
Courtesy konstnären och Galerie Polaris, Paris

Bouchra Khalili presenterar en del av verket Foreign Office, vilket består av en film, en serie fortografier och ett screentryck. I verket undersöker Khalili decenniet (1962-1972) efter Algeriets självständighet, då huvudstaden Alger öppnade sina armar för många befrielserörelser från Afrika, Asien och Amerika och benämndes som ”revolutionärernas huvudstad”. I filmen porträtteras två unga algerier som i ord och bild återberättar denna historia. Med deras berättelse och funderingar återges en historiebeskrivning som formas av filmmontage, översättningar och poetiska uttryck.

Fotografierna i Foreign Office är dokument från olika platser som en gång var hemvist åt dessa befrielserörelser. Känslan av både närvaron och frånvaron av deras utopiska dröm präglar fortfarande nuet.

Screentrycket The Archipelago kartlägger Algeriet utifrån befrielserörelsernas geografiska spridning, där varje grupp översatts till en ö-formation. Den skärgård som bildas kan ge associationer både till Édouard Glissant begrepp ”All-världen” (All-World), liksom det förlorade Atlantis, där förkortningar av befrielserörelserna speglar dess utdöda språk.

Foreign Office förenar sålunda olika fragment som föreslår en alternativ historieskrivning av utopier och som reflekterar på frigörelse, både idag och eventuellt i framtiden.

 

Foreign Office (2015), Installation view Röda Sten Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler