Carlos Motta

Video, 32 min 27 sek
Courtesy konstnären; Galeria Filomena Soares, Lissabon; Mor Charpentier Galerie, Paris; Röda Sten Konsthall, Göteborg.

Carlos Mottas film Deseos/تابغر, som han skrivit tillsammans med Maya Mikdashi, utforskar hur medicin, lagar, religion och kulturella traditioner har format olika dominanta föreställningar och begrepp kring den könsbundna och sexuellt betingade kroppen.

Verket handlar om två kvinnor på två olika kontinenter. Den första kvinnan, Martina, bodde i det koloniala Colombia under tidigt 1800-tal. Den andra kvinnan, Nour, levde i Beirut under det Ottomanska riket. De båda berättelserna blandar fiktion och verklighet och utgår från en tänkt brevväxling mellan dessa båda kvinnor. Geografiskt, kulturellt och religiöst var de skilda åt – men båda hade förhållanden med personer av samma kön och fick möta konsekvenserna av att trotsa samhällets normer.

1803 åtalades Martina för att vara ”hermafrodit”, anklagad av sin älskarinna. Hon friades i rätten efter utlåtande av läkare. Denna historia finns dokumenterad som ett rättsfall i ett arkiv i stadsarkivet Archivo General de la Nación i staden Bogotá i Colombia. I Beirut tvingades samtidigt Nour att gifta sig med sin älskarinnas bror, efter att ha ertappats av syskonens mor mitt i kärleksakten.

Trots att Nours berättelse inte beläggs med offentliga dokument, en dom eller ett faktiskt rättsfall, ligger föreställningar om islamska och Ottomanska lagar, kulturella traditioner och historia till grund för hennes berättelse.

 

Deseos /تابغر, 2015 , Installation view Röda Sten Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler