Anna Lundh

Front-time Reworkings #2, 2012–2014
Video, 17 min 35 sek
Courtesy konstnären och arkivmaterial från Revolution Now av Öyvind Fahlström i SVT, 1968
Foto: Anna Lundh/Peter Davis, Staffan Lamm
Platser: Washington Square Park, Zuccotti Park, Gramercy Park, Foley Square, Times Square, Grand Central, Central Park, Cooper Square, Wall Street (New York City), Fort Hamilton, Broadway (Brooklyn), Grant Park (Chicago)

Anna Lundhs videodiptyk Front-Time Reworkings #2 består av två parallella filmer – den ena bygger på sekvenser från den svenska konstnären Öyvind Fahlströms tv-dokumentär ”Revolution Now”, som visar protester och motståndsgrupper i New York 1968. Dessa filmklipp kombineras med Lundhs egna nutida bilder som dokumenterar Occupy Wall Steet-rörelsen i New York 2011-2012.

Det nya filmmaterialet har redigerats i dialog med Fahlströms arkivmaterial, men också vice versa. Dessa två historiska tidpunkter kan här betraktas simultant och icke-hierarkiskt, i en form av “tidskontaminering”. Verket observerar och undersöker – som om sett från ett framtidsperspektiv – dessa manifestationer, eller koreografi, av mänskligt motstånd och protest. Denna gest blir också synlig i verkets titel – en omarbetning från fram-tiden.

 

Front-time Reworkings #2, (2012–2014), Installation view Röda Sten Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler