Lynette Yiadom-Boakye

Blood Soaked South, The August, Leave A Brick Under The Maple, To Douse The Devil For A Ducat, All Other Findings, Just Above The Cloud, Six Birds in The Bush, och A Bird in The Hand, 2015
Målningar, olja på duk
Courtesy konstnären; Corvi-Mora, London; Jack Shainman Gallery, New York.

Lynette Yiadom-Boakyes fyra nya målningar består av olika figurer, komponerade av material från både teckningar, scrap books och minnen. Hon ser inte på dem som porträtt, eller ens människor, de är mer än så. De existerar bara i färgen och avbildar inte någon enskild person. Istället är målningarna en form av fiktion för konstnären, ett berättande som varken är linjärt eller fixerat.

Yiadom-Boakye vill gärna se på målningarna som både en serie och som individuella verk. Särskilda teman går som en röd linje genom verken och har återkommit under många år. Över tid har hon börjat se olika tekniker och konstnärliga redskap (så som färger, toner, kompositioner och ljus) som teman i sig självt. De är ofta hennes utgångspunkt – det som bär och för fram hennes mening. Det som känns ligger väldigt nära det som tänks.

Blood Soaked South, The August, Leave A Brick Under The Maple, To Douse The Devil For A Ducat, All Other Findings, Just Above The Cloud, Six Birds in The Bush, och A Bird in The Hand, (2015), Installation view Göteborg Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler