Esther Shalev-Gerz

Describing Labor, 2012
Fotografi (8 fotografier, naturliga pigment  på arkivpapper), 130 x 100 cm,; video, 60 min, soundtrack, 40 min; 17 glasobjekt, varierande dimensioner)
Courtesy konstnären

Describing Labor bygger på Esther Shalev-Gerzs forskning om de bilder på arbetare, från sent 1800-tal till mitten av 1900-talet, som finns på Wolfsonian-FIU och i Marguliessamlingen. Efter att ha valt ut 41 historiska konstverk som avbildar  arbetare, har Shalev-Gerz bjudit in 24 personer som på ett eller annat sätt har en relation till konsten och dess språk. De har alla fått välja ett konstverk var att beskriva framför filmkameran. Deltagarna placerade sedan det utvalda verket, tillsammans med andra föremål i museets magasin, där det fotograferats av.

I en reflektion kring detta verk säger filosofen Jacques Rancière:

”Esther Shalev-Gerz visar oss att föremål aldrig talar för sig själva. De talar till oss, det vill säga, de berättar om den gemenskap som bildas mellan oss genom dem – förutsatt att vi försöker tala till dem, om än med risk för vår uppskattning, att lyssna till deras tal, att konfrontera det med vad våra ögon ser och vad våra egna ord kan säga. ”

Med detta poetiska och forkningsbaserade tillvägagångssätt utmanar Shalev-Gerzs invanda föreställningar om porträttkonsten och föreslår att dess kvalitéer kan bidra till samtida, politiska diskurser kring representation.

Fotografier från vänster till höger:

Describing Labor – Work for America, 2012
Naturliga pigment på arkivpapper, 130×100 cm
Courtesy konstnären

Describing Labor – Man with Drill, 2012
Naturliga pigment på arkivpapper, 130×100 cm
Courtesy konstnären

Describing Labor – USSR in Construction and Photograph (untitled), 2012
Naturliga pigment på arkivpapper, 130×100 cm
Courtesy konstnären

Describing Labor  Learning a Trade in a Garment Factory, 2012
Naturliga pigment på arkivpapper, 130×100 cm
Courtesy konstnären

Describing Labor – Grinding Metal Castings, 2012
Naturliga pipgment på arkivpapper, 100×130 cm
Courtesy konstnären

Describing Labor – Steel, 2012
Naturliga pigment på arkivpapper, 100×130 cm
Courtesy konstnären

Describing Labor – USSR im Bau, 2012
Naturliga pigment på arkivpapper, 100×130 cm
Courtesy konstnären

Describing Labor – Atheist at the Lathe and Drawing (Untitled), 2012
Naturliga pigment på arkivpapper, 100×130 cm
Courtesy konstnären

 

Describing Labor (2012), Installation view Göteborg Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler