Petra Bauer & Rebecka Thor

And all is yet to be done, 2015
Video, 10 min 54 sek
Courtesy konstnärerna; Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Sverige. Producerad I samarbete med GIBCA.

Konstnären Petra Bauer och skribent Rebecka Thor presenterar tillsammans verket And all is yet to be done där de reser tillbaka 100 år i tiden. De tar avstamp i våren 1920, när en grupp socialistiska svenska kvinnor begav sig på en resa mot det nyligen grundade kommunistiska Ryssland. De reste genom Norge och Murmansk där de besökte andra kvinnoorganisationer – målet var den internationella kvinnokongressen i Moskva. I det revolutionära landet i öst inspirerades de av vad som skulle kunna åstadkommas hemma i Sverige.

Under resan skrev de resereportage för den socialistiska tidskriften Röda Röster. En av kvinnorna, Kata Dahlström, fotograferade och samlade in vykort som porträtterade svårigheterna under tsarväldet och framhöll den positiva utvecklingen efter den Ryska revolutionen tre år tidigare. Det var en tid av förändring, när allt såg ut att vara möjligt, samtidigt som väldigt lite förändrades i Sverige.

Genom tre installationer återbesök Bauer och Thor denna specifika tidpunkt i historien, för att föreställa sig hur ett alternativt samhälle skulle kunnat se ut.

And all is yet to be done, (2015), Installation view Göteborg Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler