Nastivicious

Shouth: The Overture, Fuck Identity, South, Whitey On Venus och The Overture by Nastivicious, 2015
4 videoverk i loop; print
Courtesy konstnärerna. Whitey On Venus är producerad i samarbete med GIBCA

Nastivicious presenterar fyra påstående kring inskränkt, ignorant och flagrant maktutövning i det samtida 2000-talet. I dessa filmer tar konstnärerna chansen att uttrycka sig som en del av denna värld. Trots dess motsägelsefulla skönhet, vill de bidra till att lämna världen i bättre skick än de hittade den i.

Nastivicious skulle kunna säga att det som förenar dessa videoverk är appropriering, kulturell blandning, omtolkningar och förvanskningar av överflödig information – men i verkligheten nämner de inga av dessa tolkningsmöjligheter. De talar istället om mat, musik och det faktum att de skulle vilja uppfyllas av kärlek. Pink love. Pink Punk Love, Tough Love. Konstnärerna talar om klichéer, folkligt förnuft, dåliga människor och hur de sover på nätterna – en slutsats är att de sover horisontellt. De tror på att vi kan, och kommer att, leva bättre imorgon… Med början idag.

 

Shouth: The Overture, Fuck Identity, South, Whitey On Venus och The Overture by Nastivicious (2015), Installation view 3:e våningen, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler