Meleko Mokgosi

Modern Art: The Root of African Savages, Addendum, 2015
Tryck från bläckskrivare och kol på duk, 61 x 45,7 x 3,8 cm
Courtesy konstnären och Jack Shainman Gallery, New York

Meleko Mokgosis nya verk Modern Art: The Root of African Savages, Addendum består av tjugotvå paneler som behandlar hur koloniala föreställningar reproduceras i verktexter på museer. Mokgosi problematiserar hur allmänheten uppfattar konst genom att dekonstruera  de maktperspektiv och kulturbundna tolkningar som ligger bakom dessa texter, och som ofta uppfattas som neutrala och pedagogiska förmedlingar av verkligheten.

Verket utgår från väggtexter från utställningen African Art, New York, and the Avant-Garde (Metropolitan Museum of Art, New York, 2012). En utställning som skapade en bild av den afrikanska konsten, och Afrika i sig, som ett västerländskt modernistiskt projekt.

Genom att kommentera verktexterna med  en personlig, känslomässig, analytisk och poetisk underton ges texterna  en mänsklig röst som motpol till de tidigare institutionella konstruktionerna av historien. Genom att kommentera ospecifiserade referenser, analysera språk och innehåll, skapar konstnären nya tolkningar och källor till kunskap.

 

Modern Art: The Root of African Savages, Addendum (2015), Installation view Göteborg Konsthall, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler