Tamara Henderson

Tamara Henderson (född 1982 i New Brunswick, Kanada) bor och arbetar i London. Soloutställningar inkluderar Womb Life på Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin (2018), Seasons End: More Than Suitcases på Douglas Hyde Gallery, Dublin (2018). Henderson har medverkat i grupputställningar som Biennale de l’Image en Mouvement Geneve (2018), Insomnia på Bonniers Konsthall, Stockholm (2016), Life Itself på Moderna Museet, Stockholm (2016), och documenta 13 (2012).

Konstverk

Womb Life
2018–2019
16 mm film överförd till digital video
Ljud- och bildredigering: Oliver Bancroft
55 min 37 sek
Courtesy konstnären och Rodeo Gallery, London / Piraeus
Tamara  Henderson skulle vilja tacka Aude Levere,  Loz Chalk, Jake Tilbury, Ezgi Bayazit, Emily Carne, Benjamin Stephenson och Oliver Bancroft (redigerare, ljud och bild) för deras stöd.

Projektet Womb Life tog sin början när konstnären försattes i hypnos av hypnotisören Marcos Lutyens, vars röst vi hör i filmen. Filmen visar hur konstnärens inre resa utvecklas till en rad olika uttryck. Gränserna mellan konstnärens kropp och de material och platser hon arbetar med upplevs i filmen som flytande och den kreativa processen framstår bara delvis vara under konstnärens kontroll. Händelseförloppet gestaltas genom fem skulpturala karaktärer stadda i ständig förändring. Deras möten med ljus, jord, eld och vatten ger upphov till nya former, ljud och rörelser. Inre bilder gestaltas i olika material som i sin tur faller samman, transformeras eller uppgår i nya sammanhang. Samtidigt antyds i filmen att Henderson genomgår en graviditet, en skapelseprocess som speglas i arbetet med skulpturerna och deras olika faser av tillblivelse.

Arena

Röda Sten Konsthall

 

Bild: Tamara Henderson, Womb Life, 2018–2019. Foto: Hendrik Zeitler