Lina Selander & Oscar Mangione

Lina Selander (född 1973 i Stockholm, Sverige) bor och arbetar i Stockholm. Selanders filmer och installationer kan tolkas som kompositioner eller tankemodeller, där idéer och tillstånd utforskas och vägs. Hon undersöker relationen mellan minne och uppfattning, fotografi och film och språk och bild. Selander har haft soloutställningar på exempelvis Kunst Haus Wien, Argos – Centre for Art and Media, Bryssel och Moderna Museet, Stockholm. Hon har medverkat i grupputställningar som Kyiv Biennale (2015), Venice Biennale (2015) och Seoul Media City Biennale (2014).

Oscar Mangione (född 1971 i Lund, Sverige) bor och arbetar i Stockholm. Från 2006 till 2012 har han jobbat med tidningen och konstprojektet Geist, och har medverkat i flertalet utställningar, performance och arbeten på olika konstarenor så som Reykjaví­k Arts Festival, Venedigbiennalen och Moderna Museet, Stockholm.

Konstverk

Överföringsdiagram nr 2
2019
Video, 16 mm överförd till HD-video
10 min 35 sek
Courtesy konstnären

Människan ser sig själv som naturens uttolkare och tämjare. Men naturen bryr sig inte om mening och dess krafter kan egentligen inte kontrolleras. Därför fortsätter den att tiga inför människans allt vidlyftigare experiment, vars katastrofala följder till slut också kommer att drabba människan själv. Kameran betraktar en panda på Schönbrunner Zoo, omgiven av bilder på kinesiska muren. Tyst håller den en pensel av bambu mot papper, gör avtryck med bläck, bilder, blir belönad med morötter. Hur ska vi tolka den konstnärliga gesten? Videon fortsätter till kontrollrummet på ett aldrig använt kärnkraftverk som visar ytterligare ett maktfullkomligt panorama, men med samma tystnad och latenta våld. Bilderna överförs från ett sammanhang till ett annat, skapas och omskapas i relation till varandra. Att fråga vad det betyder är mänskligt, men i det långa loppet sannolikt oväsentligt.

Arena

Göteborgs naturhistoriska museum

 

Bild: Stilbild from Överföringsdiagram nr 2, Lina Selander & Oscar Mangione, 2019. Foto: Hendrik Zeitler