Kajsa Dahlberg

Kajsa Dahlberg (född 1973 i Göteborg, Sverige) Bor och är verksam i Oslo. Orienterad inom queer feministiska teorier undersöker Dahlberg relationer mellan det filmiska samt grafiska, kroppsliga inskriptioner, det mänskliga respektive omänskliga samt de mekanismer som blir disciplinära krafter i samhället. Dahlberg har studerat på Konsthögskolan i Malmö och varit assisterande curator på Whitney Independent Study Program, New York. Dahlberg har ställt ut på Kunsthall Trondheim (2016), MuHKA (2015), Museum of Contemporary Art in Roskilde (2013), Turku Biennial (2011), The Lunds konsthall (2010). I nuläget medverkar hon i forskning på Royal Institute of Art i Stockholm.

Konstverk

Unbinding time 
2019
Film med Ulla Ryum om ickelinjär berättarteknik och sammanflätade kronologier; en 16 mm svartvit film framkallad med blåstång; sol- och växtfärgat sidentyg och dag/natt UV-filter
Courtesy konstnären
Med stöd av Konstnärsnämnden, Office for Contemporary Art Norway: OCA och Kulturkontakt Nord

Installationens första film (25 min) är baserad på ett samtal med den danska dramatikern och dramaturgen Ulla Ryum. Under 1960- och 1970-talen utvecklade Ryum det hon kallade Spiralens dramaturgi. Modellen är baserad på Ryums upplevelse att det linjära berättandet, där en händelse ersätts av nästa i en framåtskridande utveckling, inte tar hänsyn till de cykliska och materiella aspekterna av livet. Istället föreslår Ryum en associativ relation mellan bilder som ett sätt att öppna för olikhet och möjliggöra för betraktaren att själv söka sig runt i berättelsen. Genom samtalet leds vi mellan olika historier i en spiralform som verkar röra sig fritt genom tid och rum och därmed förkroppsliga, snarare än förklara, Ryums modell.

Den andra filmen (12 min) både handlar om och är framkallad med hjälp av havstång. I filmen undersöks framkallningsprocesser, samt relationerna mellan bild, skärm, hud och yta. Alger och tång har genom tiderna använts i en rad olika syften, som till exempel i tidiga fotograferingstekniker, gödsel och sprängämne samt i nutida framställning av näring och antibiotika. Förutom filmerna består installationen av tyger som är färgade med hjälp av solens exponering. Tyg och vatten läggs i burkar tillsammans med Salix som odlats för att extrahera giftiga rester från förorenad mark samt andra växter  och lämnas i solen över tid. På liknande sätt som i samtalet med Ryum söker Dahlberg genom installationen en berättelse som kan uppstå i utrymmet mellan olika material, liksom mellan det mänskliga, organiska, materiella, tekniska och digitala.

Arena

Röda Sten Konsthall

 

Bild: Unbinding time, Kajsa Dahlberg, 2019. Foto: Hendrik Zeitler