Lisa Rosendahl. Foto: Fadi Khttab

Curator

Lisa Rosendahl

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) tar nya grepp och påbörjar ett nytt arbetssätt inför den tionde upplagan av biennalen. Biennalen har återkommit vartannat år sedan 2001 och tematik och konstnärer har för varje upplaga valts av en ny curator. Nu bjuder GIBCA in en och samma curator för att tillsammans med denna skapa både GIBCA 2019 och GIBCA 2021.

Såväl stark lokal förankring som internationell räckvidd är avgörande för GIBCA. Inriktningen erbjuder den svenska publiken tillfälle att ta del av internationella konstnärers närvaro och konst skapad i Göteborg och Västra Götaland. Sammankopplingen mellan de kommande två biennalupplagorna möjliggör ett långsiktigt arbete för både konstnärer och organisation.

GIBCA tillkännager med stor glädje att Lisa Rosendahl är vald till curator för biennalerna 2019 och 2021.

Vi är mycket glada över att Lisa har tackat ja till att arbeta tillsammans med oss för de kommande två upplagorna av GIBCA. I sitt curatoriska arbete har hon visat imponerande tematisk stringens, stort engagemang för den konstnärliga processen och genuint intresse för utveckling av nya konstnärliga presentationsformer. Lisa Rosendahl har en djup kännedom om det nordiska konstlivet samt en mångårig internationell erfarenhet. Hennes undersökande curatoriska arbete har de senaste åren handlat om Sveriges sociopolitiska kontext med industrialiseringen som utgångspunkt. För GIBCA, som har sin hemvist i en (post)industriell hamnstad, skapar samarbetet med Lisa möjligheter till reflektion och fördjupning kring Göteborg och stadens relation till detta arv, säger Ioana Leca, konstnärlig ledare för GIBCA.

Lisa har redan tidigare kopplingar till Röda Sten Konsthall. Hon var 2006–2008 del av den curatoriska programgrupp som blev betydelsefull för konsthallens konstnärliga inriktning. Nu återkommer Lisa till oss efter tio år, som vi ägnat åt internationalisering och professionalisering. En utveckling som både omfattat biennalen och konsthallen. Det bli mycket spännande att välkomna henne tillbaka för att inleda detta långsiktiga samarbete och se vart nästa fyraårsperiod tar oss, säger Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef för Röda Sten Konsthall, huvudman för GIBCA.

Lisa Rosendahl (f. 1974, Malmö) är en frilansande curator och skribent baserad i Berlin. Som curator vid Statens konstråd har hon curaterat serien Industrisamhälle i förändring, 2014–2017, där bland andra Alexandra Pirici, Annika Eriksson, Raqs Media Collective, Sara Jordenö och Lisa Tan medverkade. Hennes curatoriella intresse i bilden av det samtida Sverige och dess industriella arv resulterade i utställningen Samhällsmaskinen — industriåldern ur konstens perspektiv på Malmö konstmuseum, 2016–2017. Som direktör för Iaspis, 2011–2013, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, vidareutvecklade hon internationella samverkansprojekt, drev programmets konstnärsresidens och dess omfattande publika verksamhet. Hon arbetade dessförinnan som verksamhetsledare för BAC, Baltic Art Center i Visby, 2008–2010, curator vid Röda Sten Konsthall, 2006–2008, utställningschef på Lisson Gallery i London, 2003–2006, och tillförordnad chef för ELEKTRA Productions i London, 2006–2007. Som frilans har hon curaterat utställningar vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, Kunsthall Charlottenborg i Köpenhamn och INIVA i London. Hon skriver och föreläser om samtida konst och har bland annat varit medredaktör till Work, Work, Work – an Anthology of Art and Labour (Sternberg Press). Hon blev nyligen biträdande professor i utställningsstudier vid Kunsthøgskolen i Oslo. Hon är också aktuell med utställningen Rivers of Emotion, Bodies of Ore som öppnar i september 2018 på Kunsthall Trondheim.

GIBCA är ett internationellt samtidskonstevenemang som äger rum i Göteborg och Västra Götaland och som återkommer vartannat år. Biennalen har sedan 2001 presenterat en mångfald av vår tids mest intressanta konstnärskap. GIBCA 2019 och 2021 kommer tillsammans att utgöra en viktig milstolpe för biennalen, såväl för det nya arbetssättet, biennalens 10:e upplaga och för anknytningen till Göteborgs 400-årsjubileum. De kommande två upplagorna kommer vara fristående men också sammanlänkas genom tematik, samarbeten och konstnärlig forskning. Till GIBCA ansluts det regionala konstlivet genom satellitprogrammet GIBCA Extended. Tillsammans med biennalen utgör detta Sveriges största samtidskonsthändelse.