Susanne Kriemann

Susanne Kriemann (född 1972 I Erlangen, Tyskland) är baserad i Berlin och Karlsruhe. Kriemann undersöker fotografiet som medium i en socialhistorisk kontext och genom att arbeta med arkiv. Med en utökad uppfattning av fotografisk dokumentation, återspeglar hon världen som ett analogt ”inspelningssystem” för processer som orsakats av människor. Kriemann har medverkat i internationella utställningar på CCA Wattis Institute (2018), den 11:e upplagan av Shanghai Biennale (2016), 21er Haus (2013) med mera. Hon har också utgivit 16 konstnärsböcker. Sedan 2017 arbetar Kriemann som professor vid Karlsruhe University of Arts and Design.

Konstverk

Canopy, Canopy 
2019
Sidentyg, c-print, växtbaserade material, metallstruktur, belysning
Varierande mått
Courtesy konstnären

Det tar miljarder år för radioaktiv strålning att försvinna. Under tiden färdas den genom mineraler, kroppar och växter. Kriemanns installation drar paralleller mellan den fotografiska processen och hur jorden materiellt registrerar mänskliga aktiviteter. Tygerna är färgade med jord och växter som samlats in vid en nedlagd urangruva i Tyskland, vars omgivningar kommer att hemsökas av lågintensiv radioaktiv strålning under minst 100 000 år till. Växterna hjälper till att långsamt rena marken, även om de själva förgiftas i processen. Tillsammans med annat material från platsen utgör tygerna ett konkret vittnesmål över ett kemiskt och radiologiskt våld vars läkningstid vida överstiger människans fattningsförmåga. Växtpigmenten förändras i kontakt med solljus, vilket får tygerna att ändra färg under utställningens gång.

Arena

Röda Sten Konsthall

 

Med stöd av ifa – Institut fűr Auslandsbeziehungen.

Bild: Susanne Kriemann, Canopy, Canopy, 2018. Foto: Hendrik Zeitler