Ibon Aranberri

Ibon Aranberri (född 1970 i Itziar-Deba, Spanien) bor och verkar i San Sebastian. Aranberri har haft soloutställningar på institutioner som Secession, Vienna (2014), Fundación Antoni Tàpies, Barcelona (2011) och Kunsthalle Basel, Basel (2007). Han har samt bidragit till Bienalsur, Buenos Aires (2017), Garden of Learning, Busan Biennale, South Korea (2012) och documenta 12 (2007).

Konstverk

Sources without qualities 
2016–2019
Metallhyllor
224 × 182 × 40 cm, 282,5 × 190 × 34 cm
Stålkomponenter, olika dimensioner
Courtesy konstnären och Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin

Konstnärens utgångspunkt för verket är en rad abstrakta metallformer som han träffat på i olika magasin för industrihistoriska kulturarv i Baskien. De abstrakta föremålen var oklassificerade och deras ursprungliga funktion bortglömd. Genom efterforskning av objekten konstaterades att formerna gjorts under förra seklet (1900 eller 1800) som formövningar för lärlingar anställda i den lokala vapenindustrin. Installationen i Göteborg refererar till dessa geometriska former, som i huvudsak förblev desamma under övergången från manuellt till maskinellt arbete och i skiftet från militär till civilproduktion efter andra världskriget. Denna förflyttning av former spårar modernitetens projekt med att bygga ett gemensamt språk för ett nytt samhälle och en ny materiell kultur vilken inkluderade både industriell tillverkning och konst. När produktionen av pistolrör utvecklades till tillverkning av cykelramar förblev den formmässiga terminologin och tillverkningsmetoderna de samma, men med olika slutresultat. De metallblock som presenteras här, skurna från standardiserade stållängder enligt konstnärens specifikationer, är utlagda i rummet utifrån storlek och vikt, med fokus på form snarare än funktion. Vad kan deras potential vara utöver den industriella funktionen?

Arena

Göteborgs Konsthall

 

Med stöd av AC/E – Acción Cultural Española and the Embassy of Spain in Sweden.

Bild: Ibon Aranberri, Sources without qualities, 2016–2019. Foto: Hendrik Zeitler